TARİHÇE

TURKTEX markasıyla 2002 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

2007 sonunda kurulan ilk 1500 m2'lik üretim tesisi ile fason üretim ile yaptırdıkları prosesleri kendi bünyelerinde gerçekleştirmeye başlamışlardır.

Zaman içerisinde artan müşteri talepleri nedeniyle, 2010 yılında hava tekstüre üretimi kapasitesi arttırılmış, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 5000 m2'lik üretim tesisine geçilmiştir.

İlk polipropilen iplik çekim proses yatırımı 2012 yılında hayata geçirilmiştir.

Artan pazar payının gereksinimlerini ve yoğun üretim taleplerini karşılayabilmek adına, 2014 yılında DOSAB'nde yer alacak olan yeni fabrikanın temelleri atılmıştır.

İlk polyester iplik çekim proses yatırımı 2015 yılında hayata geçirilmiştir.

2002 yılında başlayan, mesleki deneyim ve entellektüel birikim esaslı bu yenilikçi yolculuk; inovatif fikirler ışığında adım adım devam etmektedir.

Bugün TURKTEX, yaklaşık 35.000 m2'lik alanda 350'den fazla çalışanı ile sayısız proje üretmektedir.


HAKKIMIZDA

Uluslararası pazarlarda 30'dan fazla ülkede seçkin müşterilere hizmet veren firmamız;

Ev Tekstili (perde, döşeme, yatak kumaşı ve halı)
Moda, Teknik Uygulamalar (Dış Mekân ve Askeri)
Otomotiv Sektöründe kullanılan kumaş ipliklerini üretmektedir.

Ürün ve satış hizmetindeki kalitesini yüksek standartlarda tutan ve müşterilerimize stok hizmeti de sunan firmamız bünyesinde yer alan 
Ar-Ge departmanı ile yeni taleplere çok hızlı cevap vermektedir. 

Üretimi yurt içinde ve yurt dışı ihracında eş paydada olan, özellikle polyester ve polipropilen iplikler için continuous filament sektöründe imal ettiği yüksek katma değerli ürünleriyle TURKTEX global çapta seçkin firmalardan biri haline gelmiştir.


VİZYON-MİSYON

VİZYON

Yaratıcı çözümlerle müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayan, dünyanın lider iplik üretim şirketi olmak.

MİSYON

Müşterilerimizin değişen ve çok yönlü ihtiyaçlarını anlayarak;

Yenilikçi Ar-Ge çalışmaları yürütmek,

Hızlı ve esnek hizmet vermek,

Yüksek teknolojik yatırımlarla inovatif, çevreci ve sürdürülebilir olmak,

Müşterilerimize geniş ürün gamı ile hitap etmek,

Yeteneklerimiz ile güvenilir çözüm ortağı olmak.

POLİTİKALAR

Kalite Politikası

TURKUAZ TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET A.Ş. olarak ‘Yönetimde Kalite’ anlayışını benimsemiş olan şirketimizde Kalite Politikamız; 

* Müşterilerimize, kendilerini sektörlerinde rekabetçi kılabilecek ürünleri; 

- Uluslararası kalite standartlarında, 

- Beklentilerini maksimum seviyede karşılayacak yüksek performans ve uygun fiyat kabiliyetinde, 

- Zamanında ve her zaman sunmaktır.

* Süreçlerimizi, bitmiş ürün kalitemizi en üst seviyede garanti altına alacak şekilde; Bilimsel veri toplama ve değerlendirme sistemlerini kullanarak izlemek, ölçmek, kontrol etmek ve sürekli iyileştirmek, 

* Tüm çalışanlarımızın kalite bilincini yükselterek müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak düzeyde deneyimli hale getirmek ve yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri iş ortamlarında çalışmalarını sağlamaktır.

* Sürekli iyileştirmeyi temel almış bir yönetim anlayışı ile ekip ruhunu ve takım çalışmalarını teşvik etmek, desteklemek ve tüm faaliyet konularımızda sektörün en iyi ve öncü firması olabilmek amacıyla Müşteri, Süreçler, Çalışan ve Yönetim ana başlıklarında yukarıda belirtilen politikaların hayata geçirilmesi ve aynı zamanda sürekliliğinin sağlanması için uygun zemini ve ortamları hazırlamaktır.

Rev No / Tarih : 1 / 04.05.2021

Sosyal Politikası

TURKUAZ TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET A.Ş. olarak, markamızın kuruluşunun ilk gününden itibaren “önce insan” görüşü ile çalışanlarımızı. sosyal ve mesleki gelişimlerinde, kariyer planı ve sosyal haklar konularında destekleyerek tüm personelinin süreçlerde aktif rol alabilmesini hedefleriz.

Bu hedeflerini gerçekleştirmek isterken;

* Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak; maddi ve manevi hakların korunmasını gözetmeyi,

* Yapılan görevin niteliğine uygun, sağlıklı ve güvenli çalışma olanaklarını sağlamayı, 

* Personele yeteneklerine göre; çalışma, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sunmayı, 

* Zorunlu, senetli işçi ve mahkum çalıştırmamayı, 

Hiçbir zaman çocuk işçi çalıştırmamayı, 

* Personele toplu pazarlık ve sendika özgürlüğü tanımayı, 

* Hizmetin gerektirdiği nitelik ve nicelikte insan gücünün bulunmasına imkan veren; personelin ilgi ve verimini yitirmeksizin göreve devamını özendiren ücret ve özlük hakları sistemini kurmayı,

* Taciz, ayrımcılık ve istismar konusunda tüm çalışanları koruyarak asla taviz vermemeyi,

* Personeli kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmeyi, personelin görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla aktarabilecekleri iletişim kanallarını oluşturmayı, 

* Sosyal yaşamı desteklemeyi, kadına sağlıklı çalışma saatleri oluşturmayı, Haklar ve özgürlükler konusunda kendimizi sürekli geliştirmeyi,

* Şirketin kurumsal kültür ve kimliğinin korunarak geliştirilebilmesi amacıyla, boş kadrolara mümkün olduğu ölçüde öncelikle şirket içerisinden atama yapmayı, çalışanları; beceri, kişilik, başarı, tahsil ve hizmet sürelerini dikkate alarak terfi ettirmeyi, 

* Personeli objektif kriterlere göreve hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirecek performans ve kariyer sistemini kurmayı, uygulamayı ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ilke ediniriz.

Rev No / Tarih : 1 / 04.05.2021

Çevre ve Enerji Politikası

TURKUAZ TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET A.Ş. olarak, tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme araçları ve uygun teknolojileri kullanarak, önleyici bir yaklaşımla, çevreyi ve insan sağlığını korumayı, sürdürülebilirliği ve sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda faaliyet ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken temel ilkelerimiz aşağıdaki gibidir;

*  Ürünlerimizin tasarımından bertarafına kadar geçen süreçte çevresel etkiler, enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartları ve diğer şartları karşılamak,

*  Firmamızın amaç ve hedeflerinin gerçekleştirmesi için gerekli olan bilgi ve kaynakları sağlamak,

*  Çevre ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,

*  Çevre kirliliğine neden olabilecek etkileri belirleyerek gerekli tedbirleri almak, tasarımdan itibaren yaşam döngüsü yaklaşımıyla tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkileri azaltmak,

*  Toprak, hava, su kirliliğine karşı tedbirler alarak doğal kaynakları verimli kullanmak,

*  İklim değişikliği etkilerinin azaltılmasına ve enerji verimliliğine öncelik vermek,

*  Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için kirliliği kaynağında önlemek, atık oluşumunu azaltmak, geri dönüşümü ve geri kazanımı desteklemek, olası kaza sonucunda oluşabilecek kirliliğe karşı önlem almak,

Çevre ve insanın korunması, enerji verimliliği ve doğal kaynak kullanımının azaltılması için gerekli insan, teknoloji, altyapı, finans vb. kaynakları sağlamak; yeni teknolojileri takip ederek tedbirleri almak,

*  İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, tüm paydaşlar ve müşteriler için maksimum memnuniyet sağlanmak,

*  Çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile etik değerler, çevre, enerji ve iş sağlığı güvenliği konularında şeffaf bir şekilde iletişim içinde olmak, uygulamaları paylaşmak ve eğitim faaliyetleri ile sürekli bilinçlendirmek, sürdürülebilirliğini sağlamak,

*  Enerji performansının sürekli iyileştirilmesinde enerji verimli ürünlerin ve hizmetlerin satın alınmasını sağlayarak tasarım faaliyetlerini destekleyeceğimizi,

*  Tedarik ettiği ürün ve hizmetlerde de enerji performansını göz önüne almak. Tedarikçilerimizin de çevre ve enerjiyle ilgili süreçlere benzer bir bilinçle yaklaşmasını teşvik etmek.

Geleceğe teslim edebileceğimiz temiz bir çevre bırakmak ve insan odaklı, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

Rev No / Tarih: 4 / 12.09.2023